Taxaties tijdens Covid-19 pandemie

Leenstra Taxaties OG is in deze periode geopend, maar hanteert aangepaste regels t.b.v. de uitvoering van taxaties:
Opname ter plaatse:
De 1,5 meter afstand regel;
Geen handen schudden;
Zo weinig mogelijk personen aanwezig tijdens de opname;
Geen opname wanneer er zieke personen in het gebouw zijn;
Rapporten worden enkel digitaal (per mail) geleverd.