• School

    taxatie-voormalige-kleuterschool-leenstra-taxatie
  • Uitkijktoren - Belvedère

    uitkijktoren-leenstra-taxatie-bakkeveen
  • Jachthaven Friesland

  • Jachthaven Friesland

    taxatie-jachthaven-met-recreatiewoningen2

Leenstra Taxaties O.G. is gespecialiseerd in taxaties die afwijken van de “standaard” en beschikt over ruime ervaring. Mede door een achtergrond van WOZ-taxateur heeft Leenstra Taxaties OG veel kennis opgedaan in het waarderen van allerlei (niet standaard) soorten vastgoed. Daar waar nodig kan geput worden uit een bron van kennis van taxateurs, aangesloten bij de Sociëteit EBT, waar dhr. Leenstra voorzitter van is.

De (bedrijfsmatige) taxaties worden uitgevoerd conform de regelgeving van de NRVT / EVS (European Valuation STandards). Dit houdt o.a. in dat het taxatierapport door een 2e taxateur beoordeeld wordt op consistentie met de EVS-regels en de plausibiliteit van de waardering.

Voorloper van de NRVT is de PTA-norm:

Begin 2012 werd het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) opgericht.
Het Platform Taxateurs en Accountants is in 2012 op initiatief van de NBA (Nederlands Beroepsorganisatie van Accountants) met medewerking van VastgoedCert opgericht. Doelstelling van het platform is het bundelen van kennis en inzichten van beide beroepsgroepen om te werken aan meer transparantie bij de waardering van vastgoed. De leden van het platform zitten op persoonlijke titel in het platform.

In het op 6 juni 2013 gepubliceerde definitieve rapport ‘Goed gewaardeerd vastgoed’ heeft het PTA 28 aanbevelingen gegeven voor taxeren en taxatierapporten. In hoofdlijnen zijn aanbevelingen gedaan op het niveau van gedrags- en beroepsregels en op het niveau van toelichtingsvereisten voor taxatierapporten. In reactie op het rapport hebben brancheorganisaties en taxateurs aangegeven behoefte te hebben aan verdere uitwerking van de PTA–aanbevelingen. Een uitwerking die hen handvatten biedt bij de praktische toepassingen ervan.

Het PTA heeft daarop haar leden Frans van Hoeken en Aart Hordijk gevraagd ‘Good Practices’ te verzamelen en die uit te werken in voorbeelden.

Deze ‘Good Practices’: voorbeelden voor de praktijk’ sluiten aan bij de ‘Aanbevelingen op het niveau toelichtingsvereisten taxatierapporten’. Juist deze voorbeelden geven taxateurs inzicht hoe om te gaan met de aanbevelingen. Het PTA is van mening dat branchegroepen (samen of individueel) en taxateurs zelf invulling moeten geven aan de ‘aanbevelingen op niveau van gedragsregels’ en moeten bepalen of verdere uitwerking in een gedragscode nodig is.

In eerste instantie zijn de aanbevelingen bedoeld voor verslaggevings- en rapportagedoeleinden. Denk aan accountants die de jaarrekeningen moeten keuren. Niettemin zijn de aanbevelingen ook heel goed inzetbaar voor andere doeleinden en doelgroepen, waaronder financiers, toezichthouders, benchmark indices enzovoorts. En het spreekt voor zich dat het PTA-rapport ‘verplichte kost’ is voor de taxateurs en hun brancheorganisaties. De toezichthouders AFM en DNB hebben al laten weten dat zij het PTA-initiatief positief waarderen.

Uiteindelijk is in 2016 het NRVT in leven geroepen als het register voor de taxateurs. Leenstra Taxaties OG is hierbij sindsdien als specialistisch taxatiebureau ook aangesloten. De heer Leenstra staat ingeschreven in de kamers BV (Bedrijfsmatig Vastgoed) – Wonen – WOZ – Meester (stageplaats voor aankomende taxateurs). Daarnaast is de heer Leenstra lid van de VBO – sectie Zakelijk Vastgoed. Ook is de heer Leenstra REV (Recognised European Valuer) taxateur.