• Tankstation Friesland

    taxatie-tankstation-met-bedrijf-en-wonen

Een planschadeadvies is opgebouwd uit juridische en waarderingsonderdelen.

In de eerste plaats dienen de juridische randvoorwaarden te worden vastgesteld, die van belang zijn voor de planologische vergelijking. Het betreft een juridische exercitie die onderhevig is aan een volledige toetsing door de rechter.

In tweede onderdeel van het advies is dat onderdeel van het advies waarin de vraag dient te worden beantwoord of sprake is van een planologische verslechtering. De rechterlijke toetsing heeft bij de beoordeling van deze vraag al een meer marginaal karakter. Indien sprake is van een planologische verslechtering dient vervolgens de hoogte van de schade te worden vastgesteld. De rechterlijke toetsing is hier marginaal. Bij de vergoedbaarheid van de schade is de rechterlijke toetsing wederom volledig.

Om de schade te bepalen is een deskundigenwaardering noodzakelijk. Leenstra Taxaties OG wordt met enige regelmaat daarvoor ingehuurd door planschadejuristen.

Ook wanneer u het niet eens bent met de waardering van de tegenpartij kunt u Leenstra Taxaties OG inhuren voor het opstellen van een contra expertise. Al dan niet in samenwerking met een planschadejurist zal dan een goed onderbouwde contra expertise worden opgesteld.