Leenstra Taxaties OG is specialist op het gebied van de WOZ-taxaties. WOZ-taxaties zijn waarderingen van onroerend goed voor de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken). De vastgestelde WOZ-waarde wordt gebruikt voor de volgende belastingen:

Onroerende Zaak Belasting (OZB)
Inkomstenbelasting
Waterschapslasten
Vermogensbelasting

Globaal bestaan er voor de WOZ drie groepen objecten:
1. Woningen
2. Courante Niet Woningen (CNW’s) (o.a. winkels, bedrijven, kantoren etc..)
3. Incourante objecten (o.a. sportaccommodaties, scholen, trafo’s etc…)


Werkzaamheden voor particulieren:

Niet eens met de WOZ-WAARDE van uw woning of bedrijfspand?

LET OP DE BEZWAARTERMIJN!

SCHRIFTELIJK
Tegen de waarde op de WOZ-beschikking kunt U binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bij de gemeente bezwaar maken. U moet dan schriftelijk bezwaar aantekenen bij de gemeenteambtenaar die belast is met de heffing van de gemeentelijke belastingen.

MOTIVEREN
Uw bezwaarschrift moet U motiveren. U moet dus aangeven waarom U het niet eens bent met de vastgestelde waarde. De gemeente doet vervolgens een uitspraak over dit bezwaarschrift.

PRO FORMA BEZWAAR
Het kan zijn dat u uw motivering, vanwege het ontbreken van het taxatieverslag, niet tijdig op papier heeft. Met de verzending van een pro forma bezwaarschrift aan de gemeente kunt u in ieder geval de termijn veiligstellen. Tegen de uitspraak van de gemeente op Uw bezwaarschrift kunt U beroep aantekenen bij de belastingrechter.
Let op. U dient zich er wel bewust van te zijn dat bezwaar tegen de waardevaststelling van uw onroerende zaak voor voormelde belastingaanslagen niet meer mogelijk is, zodra de WOZ-beschikking onherroepelijk vaststaat. (U kunt alleen de gemeente verzoeken ambtshalve uw bezwaar te bekijken, maar er geldt dan een drempel van 20%)

HOE TE CONTROLEREN?
Tip 1. Vraag altijd bij de gemeente het onderliggende taxatieverslag van uw woning en alle in de WOZ-beschikking genoemde referentiewoningen op met de indiening van uw pro forma bezwaarschrift.
Tip 2. Informeer altijd even bij de buren welke waarde in hun beschikking als uitgangspunt is genomen. Het is immers niet uitgesloten dat de taxateur bij Uw buurman verwijst naar een andere, goedkopere, referentiewoning dan bij U het geval is. Bekijk bijvoorbeeld de voorzieningen in, de ligging van, het onderhoud aan en de grootte van de referentiewoning. Bekijk ook of er waardeverminderende factoren zijn, zoals nadelige bestemmingsplannen, de aanwezigheid van bodemverontreiniging met giftige of chemische stoffen, of stank en geluidshinder.
Tip 3. Een eventueel in het verleden uitgevoerde taxatie of minnelijke waardering van uw eigen object of dat van de buren, kan u nu wellicht goed van pas komen.

U ZIET DAT "ZELFWERKZAAMHEID" MOGELIJK IS. WILT U ECHTER HULP EN ADVIES BIJ DE AFHANDELING VAN UW WOZ-BEZWAAR OF, INDIEN UW BEZWAAR IS AFGEWEZEN, HULP BIJ HET INDIENEN VAN BEROEP, DAN KUNT U BIJ ONS TERECHT. (0513-623245)

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden en tarieven. (er zijn mogelijkheden tot het verkrijgen van (gedeeltelijke) kostenvergoeding).

Werkzaamheden voor gemeenten en/of taxatiebureaus:

De volgende werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden:

W.O.Z.-taxaties (w.p.d. 01-01-2015 miv 01-01-2016)
 • Courante Niet-Woningen (CNW's)
 • Incourante objecten (o.a. sportaccommodaties, scholen, etc..)
 • Markanalyse (P.M.A.) woningen en CNW's
 • Advisering bij modelmatige waardering

  Mutatie taxaties
 • Woningen / CNW's / INCOURANT
 • uitzoeken objectafbakening incl. herwaardering

  Taxaties in het kader van bezwaar en beroep
 • Woningen / CNW's / INCOURANT (w.p.d. 01-01-2014)

  Taxatiemodellen voor taxateurs

  Bij de herwaardering van Incourante objecten maakt Leenstra Taxaties o.g. gebruik van een zelf ontwikkeld taxatierekenmodel (in Excel). Desgewenst kan dit model geleverd worden aan zowel gemeenten (met eigen taxateurs in dienst) of aan taxatiebureaus of aan individueel werkende taxateurs.

  Ook beschikt Leenstra Taxaties OG over een taxatiemodel om op basis van de NAR-methode uw referentiepanden CNW te waarderen / analyseren. Ook dit model is leverbaar.

  Stuur een mailtje naar info@leenstrataxaties.nl, met uw naam, adres, uw inschrijfnummer in het register (bijv. vastgoedcert.) en bij welke brancheorganisatie u bent aangesloten (bijv. RVT) voor het ontvangen van een DEMO-model en een prijsopgave.

 • copyright 2005, qiwi