NRVT - Register Taxateur

Het NRVT is het centrale register van vastgoedtaxateurs. Het NRVT registreert taxateurs op persoonlijke titel. Als centraal register houdt het NRVT toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en permanente educatie en garandeert het daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs.
De ingeschreven taxateur bij het NRVT krijgt u de titel ‘Register-Taxateur’ (RT).De taxateur toont daarmee aan dat hij beschikt over actuele vakkennis en dat hij een professional is die staat voor kwaliteit, integriteit en deskundigheid. Dhr. C.R. Leenstra staat reeds ingeschreven in het Register. (Kamer Wonen - BV - WOZ)

Waarvoor kunt u Leenstra Taxaties OG inschakelen?

  • U heeft onroerend goed (bedrijfspand) gekocht onder de ontbindende voorwaarde dat u de financiering rond kan krijgen. U heeft een taxatierapport nodig dat door de hypotheekverstrekker geaccepteerd wordt!
  • U wilt de overwaarde van uw bedrijfspand benutten voor het afsluiten van een (tweede) hypotheek om een grote aankoop te bekostigen.
  • U gaat uw bedrijfspand verbouwen of aanpassen en wilt eens weten hoe groot de waardestijging van het object is na de gereedkomen.
  • U heeft een taxatierapport nodig van de herbouwwaarde van uw bedrijfspand in verband met uw (brand)verzekering; een zogenaamde artikel 7:960 BW (tot 01-01-2006 art 275 W.v.K.) taxatierapport.
  • U wilt uw bedrijfspand overdoen aan uw kind(eren) en achteraf niet voor verrassingen komen te staan i.v.m. de erfbelasting (successierechten).
  • U wilt uw pand verhuren en wilt weten wat een reële huurwaarde is.
  • U wilt de economische waarde van uw bedrijfspand in uw boekhouding opnemen.


Herbouwwaarde conform artikel 7:960 BW

Er is een mogelijkheid gebouwen/objecten te verzekeren op basis van een deskundigentaxatie / vaste voortaxatie volgens Art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek, voorheen art. 275 Wetboek van Koophandel ( Art. 275 WvK).

Het Wetboek van Koophandel is echter per 1 januari 2006 opgehouden te bestaan en is het nieuwe verzekeringsrecht van toepassing; het oude Art. 275 WvK wordt voortgezet in het nieuwe Art. 7:960 BW en biedt voor zowel particulieren en ondernemingen nog steeds een grote bescherming bij het uitkeren van het schadebedrag, mits de taxatie is uitgevoerd dor een onafhankelijk deskundig taxateur.


Artikel 7:960 BW:
De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

De herbouwwaarde taxatie is dus van groot belang: een te hoge herbouwwaarde leidt tot te hoge premie, terwijl een te lage herbouwwaarde kan leiden tot een schade-uitkering die niet de volledige schade dekt.
Voorkom problemen achteraf, laat het appartementen-/gebouwencomplex op tijd taxeren.

Leenstra Taxaties OG is aangesloten bij de Stichting VRT, het register voor specialist taxateurs van o.a. de herbouwwaarde gebouwen.


Erkend BOG Taxateur - Experts in Valuation

Leenstra Taxaties OG is aangesloten bij de societeit E.B.T. - Experts in Valuation.
Dit is een exclusieve sociëteit van ervaren taxateurs bedrijfsmatig vastgoed. Alleen taxateurs die bewezen ervaring hebben in het taxaeren van Bedrijfsmatig Onroerend Goed (BOG) kunnen lid worden van deze societeit.

copyright 2005, qiwi