Leenstra Taxaties O.G. wordt gerund door de heer C.R. (René) Leenstra, beëdigd en register makelaar-taxateur onroerende zaken, specialist W.O.Z.-taxateur en is gevestigd te Heerenveen.

De heer Leenstra behaalde zijn S.V.M.-diploma Makelaardij O.G. in mei 1997 en is op 8 november 2000 voor de rechtbank te Leeuwarden beëdigd als makelaar/taxateur onroerende zaken.

In december 1997 heeft hij zijn W.O.Z.-diploma behaald en is sinds 1998 actief als W.O.Z.-taxateur, eerst in loondienst bij Vermeulen Taxaties BV / makelaardij Postmus en Partners en sinds 1 juni 2002 als zelfstandig ondernemer.

De heer Leenstra staat ingeschreven in 3 kamers het register van Vastgoedcert. n.l.:
Kamer BV onder nummer BV02.806.5.1691
kamer wonen/MKB onder nummer RMT07.101.065
kamer WOZ onder nummer WOZ01.711.0867

Leenstra Taxaties O.G. is een zelfstandig taxatiebureau dat bij grotere opdrachten, indien nodig, gebruik kan maken van de expertise van een landelijk netwerk van ervaren taxateurs.

Leenstra Taxaties O.G.
Ganzenweide 31
8446 KR Heerenveen

Tel: +31(0)513 623 245
Fax: +31(0)847 461 839
Mobiel: +31(0)620 053 241
E-Mail: info@leenstrataxaties.nl
KvK nr.: 01096674


Algemene Voorwaarden Leenstra Taxaties O.G.
    
Lid NRVT
3-12-2015

Per 01-01-2016 gaat de NRVT van start.
De heer Leenstra staat reeds ingeschreven (Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed / WOZ / Wonen)


Lid VRT
26-11-2015

Leenstra Taxaties OG is ook aangesloten bij de Stichting VRT - Hét register voor taxateurs gespecialiseerd in o.a. taxaties herbouwwaarde conform BW 7:960.


Energielabel woningen
04-03-2015

Sinds 01-01-2015 ontvangt u als huiseigenaar van de overheid een "voorlopig" energielabel. Deze kunt u overzetten naar een "definitief"label.
Daarvoor kunt u, als onafhankelijk deskundige, Leenstra Taxaties OG inschakelen. Hoe? lees verder onder Taxaties Wonen.


Erkend BOG Taxateur
1-7-2011

Leenstra Taxaties OG is aangesloten bij de sociëteit EBT, Experts in Valuation. Alleen ervaren taxateurs Bedrijfsmatig Vastgoed kunnen zich aansluiten bij deze exclusieve sociëteit!


Privacy beleid
24-05-2018

Privacybeleid van Leenstra Taxaties OG
Deze website bezoekt u anoniem. Wij respecteren uw privacy. Leenstra Taxaties OG hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Voor de verwerking van persoonsgegevens is dhr. Leenstra verantwoordelijk. De contactgegevens zijn:
De heer C.R. Leenstra,
Ganzenweide 31,
8446KR Heerenveen.
0513-623245
info@leenstrataxaties.nl

De persoonsgegevens die wij van u hebben.
De persoonsgegevens die wij van u hebben, zijn contactgegevens zoals naam, e-mailadres, adres, (mobiele) telefoonnummer. Deze gegevens worden niet verwerkt of aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taxatieopdracht c.q. offerteopdracht. De financiële gegevens die wij hebben zijn enkel de bankrekeningnummers etc. die wij aantreffen op de bankafschriften. Deze worden anderszins niet geadministreerd of verwerkt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit wettelijk verplicht is (financiële gegevens), dan wel voor zolang u dat aangeeft.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder: Leenstra Taxaties OG neemt gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoons- en financiële gegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

Recht op inzage
Op uw verzoek zal Leenstra Taxaties OG u informatie verstrekken betreffende de gegevens die wij over u verwerken.

Recht op rectificatie
Op uw verzoek zal Leenstra Taxaties OG uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.

Intrekken van uw toestemming
Indien Leenstra Taxaties OG uw persoonsgegevens op grond van toestemming verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door Leenstra Taxaties OG van uw persoonsgegevens.
Recht op gegevenswissing
Indien van toepassing zal Leenstra Taxaties OG uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

Recht tot indienen klacht
Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.
Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door uw verzoek te richten aan Leenstra Taxaties OG. Zie hiervoor de bovenstaande contactgegevens.
Dit privacy beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De meest recente versie staat op de website www.leenstrataxaties.nl.


copyright 2005, qiwi